Εγκαταστάσεις

Με δύο μονάδες παραγωγής ασφαλτοσκυροδεμάτων η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. κατέχει κυρίαρχη θέση στο νομό Φλώρινας και Κοζάνης. Η καθιέρωση της στην αγορά, ως του πλέον αξιόπιστου προμηθευτή Ασφαλτοσκυροδεμάτων αλλά και κατασκευαστή οδοστρωμάτων είναι αποτέλεσμα της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων και υπηρεσιών της  καθώς και του σύγχρονου Μηχανολογικού Εξοπλισμού που διαθέτει.

Η εταιρία το 2009 επένδυσε σε μια νέα, υπερσύγχρονη, μεγάλης δυναμικότητας και φιλικής προς το περιβάλλον μονάδας παραγωγής ασφαλτοσκυροδεμάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βεύης του Δήμου Φλώρινας. Η δυναμικότητα παραγωγής της μονάδας ανέρχεται στους 160 τόνους σε ωριαία βάση. Στη νέα μονάδα παραγωγής ασφαλτομιγμάτων  προστέθηκε  ειδικός εξοπλισμός  για την παραγωγή  ψυχρού ασφαλτομίγματος.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της εταιρίας μας.

Η μονάδα έχει σε ισχύ εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό και τα μέσα, για την απόλυτη  προσαρμογή της :

- Χρησιμοποιεί ως καύσιμο για τη ξήρανση των αδρανών το υγραέριο.

- Διαθέτει υπερσύγχρονο Φίλτρο απαγωγής της σκόνης.

- Έχει εγκαταστημένο σιλό συλλογής της παιπάλης και διαθέτει ειδικό σιλοφόρο όχημα για την απομάκρυνση της.

- Οι αποθήκες των τελικών προϊόντων είναι καλυμμένες πλήρως.

- Οι ταινιόδρομοι μεταφοράς των αδρανών υλικών είναι πλήρως καλυμμένοι με μεταλλικά στέγαστρα για την αποφυγή διαφυγής της σκόνης.

- Το 2014 εγκαταστήθηκε σύγχρονη μονάδα παραγωγής ασφαλτικών γαλακτωμάτων.

- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής άλλα και ο κινητός εξοπλισμός μεταφοράς, διάστρωσης, συμπύκνωσης είναι ο πλέον σύγχρονος και φιλικός προς το περιβάλλον.

- Περιμετρικά των μονάδων η εταιρία έχει υλοποιήσει φύτευση δέντρων.