Πελάτες – Έργα

Ενδεικτικά  αναφέρονται  ορισμένες  από  τις  κατασκευαστικές εταιρείες με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί, όπως επίσης, και μερικά από τα σημαντικότερα έργα, τα οποία έχουμε προμηθεύσει με ασφαλτοσκυρόδεμα και εκτελέσαμε τις εργασίες κατασκευής οδοστρωμάτων.

ΠΕΛΑΤΕΣ

- ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ

- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

- ΔΕΗ ΑΕ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ

- ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

- ΕΤΕΡΝΙΑ ΑΕ

- ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΤΕΕ

- ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- ΔΗΜΟΙ

ΕΡΓΑ

Ατμοηλεκτρικός σταθμός ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας

- Σχολή μαθητείας ΟΑΕΔ

Κατασκευή οδού που συνδέει το Δ.Δ. Ακρίτα με την Ε.Ο. Φλώρινα Πισοδερίου

- Διαμόρφωση εισόδου πόλης Φλώρινας από Σύνορα Νίκης

- Περιφερειακή οδός φράγματος Παπαδιάς

- Ασφαλτόστρωση χώρων συλλογής απορριμμάτων ΔΙΑΔΥΜΑ Φλώρινας, ΔΙΑΔΥΜΑ Αμυνταίου

- Κόμβος Μανιακίου

- Κόμβος Αμμοχωρίου

- Κολυμβητήριο Φλώρινας

- Εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού ΒΙΤΣΙ

- Εργοστάσιο αναψυκτικών ΙΤΕΑ

- Βιολογικός καθαρισμός Πτολεμαΐδας