Σκυρόδεμα

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής σκυροδέματος σε ιδιόκτητες εκτάσεις, η μία είναι πλησίον της πόλης της  Φλώρινας η οποία είναι άρτια οργανωμένη και εξοπλισμένη με σύγχρονο παρασκευαστήριο δυναμικότητας παραγωγής 105 m3 ανά ώρα και η άλλη στη Βεύη η οποία έχει δυναμικότητα παραγωγής 55 m3 ανά ώρα.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο στόλο μεταφοράς και άντλησης σκυροδέματος έτσι ώστε η διεργασία της παραγωγής και παράδοσης του προϊόντος να είναι σωστά σχεδιασμένη και να παραδίδεται στον πελάτη σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Η μονάδα έτοιμου σκυροδέματος διαθέτει εξοπλισμένο εργαστήριο και πρότυπο θάλαμο συντήρησης δοκιμίων σκυροδέματος όπου καθημερινά γίνονται  όλοι οι απαιτούμενοι ποιοτικοί  έλεγχοι  τόσο στο νωπό όσο και στο σκληρυμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα  πρότυπα της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που έχει στην διάθεση της η εταιρεία ώστε να πραγματοποιεί όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους συντηρείται και διακριβώνετε περιοδικά από εξωτερικό φορέα διακρίβωσης ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα των μετρήσεων. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών  νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος αλλά και τα αποτελέσματα των διακριβώσεων του εργαστηριακού εξοπλισμού διατηρούνται σε σειρά αρχείων.