Προϊόντα

Η επιλογή της κατάλληλης ποιότητας σκυροδέματος εξαρτάται από την ανθεκτικότητα της κατασκευής που προβλέπεται από τη στατική μελέτη, από περιβαλλοντικές επιδράσεις φυσικές ή χημικές που δέχεται η κατασκευή κατά τη διάρκεια του επιθυμητού χρόνου ζωής της. Συγκεκριμένα, λαμβάνουμε υπόψη μας τη προσδόκιμη διάρκεια ζωής της κατασκευής μας (Γέφυρα, Σχολείο κ.α.), τη περιοχή στην οποία θα κατασκευάσουμε το έργο μας (κοντά σε θάλασσα, Βουνό, περιοχή με χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, μέσα στο νερό κ.α.).

Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος προβλέπει τη χρήση ποιοτήτων σκυροδέματος ανάλογα με την επικάλυψη του οπλισμένου σκυροδέματος και των συνθηκών του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθεται η κατασκευή. Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. έχει την δυνατότητα παραγωγής όλων των κατηγοριών και των ποιοτήτων έτοιμου σκυροδέματος που καλύπτονται από τον Κ.Τ.Σ. και περιγράφονται παρακάτω :

  Άοπλα Σκυροδέματα

- C 8/10

- C 12/15

 Οπλισμένα Σκυροδέματα

- C 12/15

- C 16/20

- C 20/25

- C 25/30

- C 30/37

 Γαρμπιλομπετά

 - C 12/15

- C 16/20

- C 20/25

- C 25/30

- C 30/37

καθώς και τη δυνατότητα να παράξει κατά παραγγελία ειδικές συνθέσεις σκυροδέματος καλύπτοντας τις προδιαγραφές των κατασκευών και τις ανάγκες των πελατών της.