Κινητή μονάδα σκυροδέματος

Σκοπός αυτής της επένδυσης είναι η κάλυψη της ανάγκης του πελάτη για την προμήθεια υψηλών προδιαγραφών ποιότητας έτοιμου σκυροδέματος σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η παραγωγή του  σκυροδέματος απαιτείται να πραγματοποιηθεί επί τόπου του έργου. Από τη στιγμή της παράδοσης και δεδομένης της ύπαρξης πρώτων υλών, σε σύντομο χρονικό διάστημα αρχίζει η παραγωγή σκυροδέματος, με ωριαία παραγωγική δυνατότητα 80 m3/h, χωρίς την απαίτηση ειδικών κατασκευών πρoετοιμασίας εργοταξίου, ειδικών βάσεων κ.λ.π.
Το Mobispa 2 έχει τη δυνατότητα να κυκλοφορήσει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού η όλη κατασκευή πληρεί τις απαραίτητες  Ευρωπαϊκές Οδηγίες 27/97 EC, 98/12-ECE-R13… Κατά το σχεδιασμό του Mobispa 2 ελήφθη πρόνοια ωστέ τόσο η ευστάθειά του όσο και η απαραίτητη ασφάλεια να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της προδιαγραφής DIN 15018  & τη συμμόρφωση με την οδηγία 2006/42  CE.
Η ποιότητα κατασκευής του είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.