Λατομεία

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. κατέχει ηγετική θέση στο κλάδο των λατομικών προϊόντων στο Noμό Φλώρινας προσφέροντας πρώτες ύλες Άμμο, Γαρμπίλι, Χαλίκι, Σκύρα, 3/Α, Ασβεστόλιθο κ.α που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κατοικιών, Έργων Υποδομής (Δρόμοι, Γέφυρες, Αποχετευτικά δίκτυα, Δίκτυα ύδρευσης), Οικοδομικών Έργων (Φράγματα, Βιολογικοί καθαρισμοί, Νοσοκομεία, Σχολεία ) κ.α.

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. καθιερώθηκε στην αγορά και προτιμήθηκε εξαιτίας της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. Η εταιρία το 2005 επένδυσε σε ένα σύγχρονο, μεγάλης δυναμικότητας και φιλικό προς το περιβάλλον Λατομείο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βεύης του Δήμου Φλώρινας.Η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας αδρανών υλικών είναι 700 τόνοι σε ωριαία βάση.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της εταιρίας μας. Η μονάδα έχει σε ισχύ εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό και τα μέσα για την απόλυτη προσαρμογή της:

- Η εκμετάλλευση του Λατομείου γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο χώρος επέμβασης να αποκατασταθεί πλήρως και να επανέλθει σε μια φυσική ισορροπία.

- Οι αποθήκες των τελικών προϊόντων είναι καλυμμένες πλήρως για την αποφυγή διαφυγής σκόνης.

- Οι ταινιόδρομοι μεταφοράς των αδρανών υλικών είναι καλυμμένοι με μεταλλικά στέγαστρα.

- Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θραύσης άλλα και ο κινητός εξοπλισμός εξόρυξης, φόρτωσης, μεταφοράς είναι ο πλέον σύγχρονος και φιλικός με το περιβάλλον.

- Περιμετρικά των μονάδων η εταιρία υλοποιεί φύτευση δέντρων.