Εκπαίδευση – Αθλητισμός

Η εταιρία ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. στηρίζει τον τομέα της παιδείας με χορηγίες. Οι χορηγίες αφορούν:

-  Στην οικονομική ενίσχυση εκδηλώσεων

- Στην υλική βοήθεια με εξοπλισμό μηχανοργάνωσης κ.α. με έργα υποστήριξης ή ανακατασκευής σχολικών εγκαταστάσεων

Επίσης, στηρίζει τις δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων  και  φορέων  των  τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.