Έργα Ασφαλτοστρώσεων

-Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τεχνικών στον δρόμο Δροσοπηγής Βιτσίου. (Υπό εκτέλεση).

-Συντήρηση- Ασφαλτόστρωση δρόμου από άνω Υδρούσα προς φράγμα Κολχικής .(Υπό εκτέλεση).

- Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Περάσματος Ν. Φλώρινας

- Ασφαλτόστρωση οδών Ν. Φλώρινας 2012

- Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης στη πλάστιγγα αυλής λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου Ν. Φλώρινας (Σύμβαση 2012.533/ΛΚΔΜ/ΔΕΗ Α.Ε.)

- Βελτιώσεις ασφαλτοστρωμένου δρόμου από το ορυχείο Ν. πεδίου προς ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Πτολεμαΐδας (Σύμβαση 2012.509/ΛΚΔΜ/ΔΕΗ Α.Ε.)

- Ασφαλτόστρωση πλατείας ηλεκτροτεχνείου ορυχείου ΝΔ πεδίου Πτολεμαΐδας (Σύμβαση 2012.503/ΛΚΔΜ/ΔΕΗ Α.Ε.)

- Ασφαλτοστρώσεις πλατειών & βελτιώσεις δρόμων στο ορυχείο Ν. Πεδίου Πτολεμαΐδας (Σύμβαση 2011.546/ΛΚΔΜ/ΔΕΗ Α.Ε.)

- Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού Φράγματος Παπαδιάς στον νομό Φλώρινας

- Ασφαλτοστρώσεις οδών ορυχείων ΔΕΗ  ΑΕ στον νομό Φλώρινας και Κοζάνης

- Ασφαλτόστρωση νέας οδού Ακρίτα 15ου χλμ της νέας ε.o. Φλώρινας Πισοδερίου

- Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Υδρούσας – Νυμφαίου του νομού  Φλώρινας

- Συντηρήσεις Ασφαλτοστρώσεις οδικών δικτύων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

- Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας