Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

- Εγκατάσταση Δικτύων & Παροχών καταναλωτών Τηλεθέρμανσης ευρύτερης περιοχής Αμυνταίου

- Ηλεκτροφωτισμός και προσαρμογή νέας εισόδου πόλης Φλώρινας από σύνορα Νίκης

- Ηλεκτροφωτισμός νέου δρόμου διασύνδεσης διοικητηρίου – ΟΠΚα & κεντρικών συνεργείων στο ορυχείο του Νοτίου Πεδίου της ΔΕΗ ΑΕ στην Πτολεμαΐδα