Υδραυλικά – Αποχετευτικά

-Ύδρευση Αμυνταίου

- Κατασκευή σωληνωτών αγωγών στράγγισης στο αγρόκτημα του Τ.Δ. Υδρούσας Νομού Φλώρινας

- Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Μελίτης

- Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου υδρευσης Δ.Δ Πρώτης Δήμου Φλώρινας

- Αντικαταστάσεις - Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Μελίτης

- Αντιπλημμυρικά έργα αγροκτήματος Τροπαιούχου Νομού Φλώρινας

- Αντιπλημμυρικά έργα αγροκτήματος Υδρούσας Νομού Φλώρινας

- Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας

Κατασκευή ομβροδεξαμενής στο βοσκοτόπι Μάλι Μάδι