Ειδικά Έργα

Πολυδύναμο Αθλητικό κέντρο Δήμου Αετού

- Κατασκευή πρόσθετων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μελίτης

- Επισκευή και συντήρηση Γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Φιλώτα

Διάστρωση κεκλιμένων επιφανειών απόθεση ορυχείου πεδίου Αμυνταίου