Απορρόφηση της εταιρίας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.

http://ergonate.com.gr/uncategorized/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%81%cf%8c%cf%86%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba/

Η ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε προχώρησε στην απορρόφηση της τεχνικής εταιρίας ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.
Για να διαβάσετε την περίληψη του σχεδίου συγχώνευσης  πατήστε εδώ.